Tomáš Klus: Recyklus Tour

Přejít na web

Staňte se spolutvůrci podzimní tour!

Dovolte, bych první větou vyjádřil nesmírný dík vaší agilnosti, jež vás sem přivedla.
By nám byla cesta libá, existují různé způsoby zpestření dennodenních pochodů, například hudba, múza, co líbá. Je mi potěchou, že právě tu “mou” shledáváte hodnou doprovodu a věřím, že svěřit vám jednu z otěží Recyklusu je nápad, co osvěží.

Jak to myslím, vysvětlím; aneb budiž světlo na myšlenky:

V levé části vašeho monitoru se nachází seznam písní, prakticky celého našeho arzenálu, z nichž klikem a vhozem do recyklusační nádoby jest možno vybrati dvanáct, ježto budou Cílovkou zpracovány a znovu uvedeny v život ku potěše vás i nás.
Druhou polovinu plejlistu pak dotvoří srdcovky pánů Kučerovského, Lstibůrka, Škody a Kluse.

To by mohlo být pěkné, ne?
A pořád to není všechno!
Brzy..
..jazyk, nazývati..

Tomáš Klus
Vstoupit